-16%
Kanger TopBox Mini 75W TC Starter Kit
Kanger TopBox Mini 75W TC Starter Kit(ถ่านยังไม่รวมอยู่ในชุด)
TopBox Mini 75W (Black) 2,917 บาท
2,450 บาท
TopBox Mini 75W (White) 2,917 บาท
2,450 บาท
TopBox Mini 75W (Red) 2,917 บาท
2,450 บาท
แนะนำและบอกต่อเพื่อนของคุณ
รายละเอียดสินค้า Kanger TopBox Mini 75W TC Starter Kit

 

 

 

Kanger TopBox Mini 75W TC Starter Kit
สอบถามข้อมูลทาง LINE
@ecigzaa เพิ่มเพื่อน
บุหรี่ไฟฟ้า    อะตอมบุหรี่ไฟฟ้า    น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า    แบตเตอรี่บุหรี่ไฟฟ้า    อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า
รายการสั่งจองสินค้า
สินค้า จำนวน สถานะ