-21%
IJust NexGen By Eleaf
IJust NexGen
IJust NexGen (Silver) 1,835 บาท
1,450 บาท
IJust NexGen (Black) 1,835 บาท
1,450 บาท
IJust NexGen (White) 1,835 บาท
1,450 บาท
IJust NexGen (Blue) 1,835 บาท
1,450 บาท
IJust NexGen (Grey) 1,835 บาท
1,450 บาท
IJust NexGen (Red) 1,835 บาท
1,450 บาท
Eleaf HW1 0.2 ohm 152 บาท
120 บาท
Elea HW2 .03 ohm 152 บาท
120 บาท
แนะนำและบอกต่อเพื่อนของคุณ
รายละเอียดสินค้า IJust NexGen By Eleaf

IJust NexGen By Eleaf

 

 

สอบถามข้อมูลทาง LINE
@ecigzaa เพิ่มเพื่อน
รายการสั่งจองสินค้า
สินค้า จำนวน สถานะ