Feellife Wonderland E-Liquid

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Feellife Wonderland ด้วยสวนผสมที่ลงตัว รอบรับการใช้งานที่ความร้อนอุณหภูมิสูง เหมาะสำหรับอะตอมรุ่นใหม่ และการปรุงแต่งกลิ่นพิเศษยอดนิยม ทำให้ได้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ที่มีความอ่อนนุ่ม และให้ควันที่มีคุณภาพ มาในขวดดีไซน์สวยหรูขนาด 20ml 

-22%
Endless Horizon Wonderland
Endless Horizon Wonderland
Low 6 mg 154 บาท
120 บาท
Very low 3 mg 154 บาท
120 บาท
None 0 mg 154 บาท
120 บาท
-29%
Forest Mist Wonderland
Forest Mist Wonderland
Low 6 mg 169 บาท
120 บาท
Very low 3 mg 169 บาท
120 บาท
None 0 mg 169 บาท
120 บาท
-25%
Green Wave Wonderland
Green Wave Wonderland
Low 6 mg 160 บาท
120 บาท
Very low 3 mg 160 บาท
120 บาท
None 0 mg 160 บาท
120 บาท
-15%
Heven Gate Wonderland
Heven Gate Wonderland
Low 6 mg 141 บาท
120 บาท
Very low 3 mg 141 บาท
120 บาท
None 0 mg 141 บาท
120 บาท
-26%
Indian Summer Wonderland
Indian Summer Wonderland
Low 6 mg 162 บาท
120 บาท
Very low 3 mg 162 บาท
120 บาท
None 0 mg 162 บาท
120 บาท
-28%
L-Ocean Wonderland
L-Ocean Wonderland
Low 6 mg 167 บาท
120 บาท
Very low 3 mg 167 บาท
120 บาท
None 0 mg 167 บาท
120 บาท
-23%
Moonlight Bay Wonderland
Moonlight Bay Wonderland
Low 6 mg 156 บาท
120 บาท
Very low 3 mg 156 บาท
120 บาท
None 0 mg 156 บาท
120 บาท
-19%
Mystica Wonderland
Mystica Wonderland
Low 6 mg 148 บาท
120 บาท
Very low 3 mg 148 บาท
120 บาท
None 0 mg 148 บาท
120 บาท
-16%
Pastorale Wonderland
Pastorale Wonderland
Low 6 mg 143 บาท
120 บาท
Very low 3 mg 143 บาท
120 บาท
None 0 mg 143 บาท
120 บาท
-19%
Secret Garden Wonderland
Secret Garden Wonderland
Low 6 mg 148 บาท
120 บาท
Very low 3 mg 148 บาท
120 บาท
None 0 mg 148 บาท
120 บาท
-18%
Snow Dream Wonderland
Snow Dream Wonderland
Low 6 mg 146 บาท
120 บาท
Very low 3 mg 146 บาท
120 บาท
None 0 mg 146 บาท
120 บาท
-24%
Sparkel Wonderland
Sparkel Wonderland
Low 6 mg 158 บาท
120 บาท
Very low 3 mg 158 บาท
120 บาท
None 0 mg 158 บาท
120 บาท
-19%
Starry Night Wonderland
Starry Night Wonderland
Low 6 mg 148 บาท
120 บาท
Very low 3 mg 148 บาท
120 บาท
None 0 mg 148 บาท
120 บาท
-20%
Sunset Valley Wonderland
Sunset Valley Wonderland
Very low 3 mg 150 บาท
120 บาท
Low 6 mg 150 บาท
120 บาท
None 0 mg 150 บาท
120 บาท
-17%
Winter Poem Wonderland
Winter Poem Wonderland
Low 6 mg 145 บาท
120 บาท
Very low 3 mg 145 บาท
120 บาท
None 0 mg 145 บาท
120 บาท